Skoleelever Lovrup, Lilleklassen 1938

Fotograferet på Lovrup Skoles legeplads.

1. Jorine Olesen, Overby.
2. Lærer Erna Vendelboe Nielsen, Lovrup Skole.
3. Ukendt
4. Oluf Poulsen Callesen, Lovrup.
6. Christian Christensen Nielsen, Hedeagre.
6. Margaretha Paulsen, kaldt Marga, Lovrup.
7. Agnethe Frahm, Overby.
8. Niels Hansen Schmidt, Lovrup.
9. Hans Hansen, kaldt Hans Vestermark, Lovrup.
10. Ove Nissen,  Lovrup Skole.
11. Ukendt
12. Bodil Kjerstine Hybschmann, Lovrup.
13. Boy Rinken, Overby.
14. Henry Thorvald Brandt, Hedeagre.
15. Peter Beier Hybschmann, Lovrup.