Skoleelever, Døstrup Skole ca. 1913.

 

Længst til venstre står førstelærer Lorenzen. Stående i højre side er lærer Mohn. Øvrige ukendte.