Længst til venstre står førstelærer Lorenzen.Længst til højre står lærer Vollertsen. Øvrige ukendte.

 

Bag på kortet står:" Anton Hansen".