Døstrup skoleklasse 1947
Bagest Lærerne:
1. Fru Christensen, Mjolden
2. Aage Nielsen
Fjerde række fra venstre:
1. Svend Heesch
2. Inge Obling
3. Erika Grøn
4. Harald Christensen
5. Svend Godske Hansen
6. Kristian Jacobsen
7. Hans Jepsen
8. Peter Rossen
9. Hugo Sørensen
10. Rossen Petersen
 
Tredie række fra venstre:
1. Anne Kathrine Due (Tinne)
2. Anne Johanne Holm
3. Asta Albrechtsen
4. Anna Marie Søndergård
5. Maren Grøn
6. Else Nielsen
7. Erik Sørensen
8. Laust Enemark
9. Preben Rudbeck
10. Jeppe Jepsen
 
Anden række fra venstre:
1. Carl Enemark
2. Hans Jessen
3. Ukendt ( lærer Nielsen´s søn ?)
4. Anne Margrethe Eskildsen, Døstrup.
5. Johanne Hansen
6. Helga Rossen
7. Peter Lausten Petersen
8. Kjeld Hansen
9. Johannes Holm
10. Ukendt
11. Else Hansen
 
Forreste række fra venstre:
1. Peter Nielsen (murer))
2. Didde Jessen
3. Inge Snitgaard
4. Lucie Mathiesen, Vinum.
5. Ingeborg Ferslev
6. Jens Enemark, Døstrup.