Skoleelever i lilleklassen fotograferet ved Døstrup Skole, Landevejen 20, Døstrup. 

Bagest til venstre lærer Bogh, og til højre lærer Lorenzen.