HUSKER DU torsdag den 6. februar 2020 kl. 14.00

i Lokalhistorisk Arkiv, Landevejen 20, Døstrup.

Hjælp arkivet med at identificere personer og stedfæste ejendomme. Der vises ca. 60 billeder  -  30 fra Døstrup sogn og 30 fra Mjolden sogn. Der serveres gratis kaffe og kage.

Deltagelse koster 20 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 50 kr.

 

 

Medlemskontingent.

Det koster 50 kr. for hele året 2020 og kan betales ved vore arrangementer, eller beløbet kan overføres til foreningens konto 9827 0000 327 514

 

 

HUSKER DU torsdag den 5. marts 2020 kl. 14.00 

 

Generalforsamling lørdag den 14. marts kl. 14.00

 

HUSKER DU torsdag den 2. april 2020 kl. 14.00

KIRKEGÅRDSVANDRING i anledning af 100 året for genforeningen,
mandag den 15. juni kl. 19.00

 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne