Vi er i gang med at tilrettelægge næste arrangement!                                                                         

 

Medlemskort for året 2023 kan købes for 50 kr. enten ved at overføre til arkivets konto 9827 0000 327 514 eller via MobilePay 61 44 17 54.