JULEHYGGE  I  ARKIVET 

afholdes torsdag den 1. december kl. 14.00

Vi vil sammen synge julesalmer og hygge os med masser af julebag og kløben.
Der serveres gratis kaffe og kage. Under kaffebordet fortælles julehistorier af Birgit og Lis.

Entre 20 kr. for medlemmer - og 40 kr. for ikke medlemmer.

Alle er velkomne.

 

 

Medlemskort kan købes for 50 kr. enten ved at overføre til arkivets konto 9827 0000 327 514 eller via MobilePay 61 44 17 54.