.f2c_unpublish, f2c_publish { display: none !important; } .email-icon { display: none !important; }

 

Længst til venstre står førstelærer Lorenzen.Længst til højre står lærer Vollertsen. Øvrige ukendte.

 

Bag på kortet står:" Anton Hansen".