Medlemskontingent.
Det koster 50 kr. for hele året 2019 og kan betales ved vore arrangementer, eller beløbet kan overføres til foreningens konto 9827 0000 327 514          

 

  

 

Torsdag den 7. marts kl. 14: HUSKER DU

Der bliver vist 50 billeder på det store lærred, og arkivets gæster opfordres til at hjælpe med at sætte navne på uidentificerede personer og steder.

Der vises billeder fra Både Døstrup og Mjolden sogne, bl.a. billeder af skolepatruljen i Døstrup, gruppebillede fra Mjolden, dilettant fra Døstrup Forsamlingshus, spejderbilleder fra Mjolden...

Der serveres gratis kaffe og kage.   -  Under kaffebordet fortæller Lis Schulz om arbejdsfolk og arbejdsgivere.

Deltagelse koster 10 kr. for medlemmer og for ikke medlemmer 40 kr.

 

 

 

Torsdag den 21. marts kl. 19: Generalforsamling med snitter og vin, som sponsoreres af Günther Schulz, Poda Hegn i Lovrup.

Gratis hyggeaften for medlemmer.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

 

Torsdag den 4. april kl. 14: HUSKER DU

Maj – landsbyvandring. Dato og sted endnu ikke fastsat.

Juni – vandring på kirkegårdene. Datoerne endnu ikke fastsat. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne