Julehygge torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00
i Lokalhistorisk Arkiv, Landevejen 20, Døstrup.

Der fortælles om jul i gamle dage, og der er fællessang

Arkivets medhjæpere vil kræse for deltagerne med kløben og lækkert hjemmebag bl.a. Gåde Rad, Ballummer Knepkager, brunkager, vanillekranse og meget andet.

Kaffe og lækkerier er gratis.

Deltagelse koster 10 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 40 kr.

 

Medlemskontingent.

Det koster 50 kr. for hele året 2019 og kan betales ved vore arrangementer, eller beløbet kan overføres til foreningens konto 9827 0000 327 514

Fra 1. december kan købes de nye medlemskort for året 2020. Medlemskontingentet er uændret pris og koster 50 kr. pr. person.

  

 

 

HUSKER DU torsdag den 9. januar 2020 kl. 14.00
i Lokalhistorisk Arkiv, Landevejen 20, Døstrup.

Hjælp arkivet med at identificere personer og stedfæste ejendomme. Der vises ca. 60 billeder  -  30 fra Døstrup sogn og 30 fra Mjolden sogn. Der serveres gratis kaffe og kage.

Deltagelse koster 20 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 50 kr.

 

HUSKER DU torsdag den 6. februar 2020 kl. 14.00

 

HUSKER DU torsdag den 5. marts 2020 kl. 14.00 

 

Generalforsamling lørdag den 14. marts kl. 14.00

 

HUSKER DU torsdag den 2. april 2020 kl. 14.00

 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne