HUSKER DU torsdag den 7. november 2019 kl. 14.00
i Lokalhistorisk Arkiv, Landevejen 20, Døstrup.

Hjælp arkivet med at identificere personer og stedfæste ejendomme. Der vises ca. 50 billeder  -  30 fra Døstrup sogn og 30 fra Mjolden sogn. Der serveres gratis kaffe og kage.

Deltagelse koster 10 kr. for medlemmer og ikke medlemmer betaler 40 kr.

 

Medlemskontingent.

Det koster 50 kr. for hele året 2019 og kan betales ved vore arrangementer, eller beløbet kan overføres til foreningens konto 9827 0000 327 514

 

  

 

Julehygge torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00

 

HUSKER DU torsdag den 9. januar 2020 kl. 14.00 

 

HUSKER DU torsdag den 6. februar 2020 kl. 14.00

 

HUSKER DU torsdag den 5. marts 2020 kl. 14.00 

 

Generalforsamling lørdag den 14. marts kl. 14.00

 

HUSKER DU torsdag den 2. april 2020 kl. 14.00

 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne